Instrukcja bezpieczeństwa przy pracy z kwasami

     Stężone kwasy takie jak: kwas siarkowy(VI), kwas solny i kwas azotowy(V) są substancjami szczególnie niebezpiecznymi. Posiadają silne właściwości żrące, przez co mogą powodować bardzo bolesne oparzenia. Podczas pracy ze stężonymi kwasami należy pamiętać o założeniu specjalnych kwasoodpornych rękawic ochronnych i o ochronie twarzy. Wszelkie prace ze stężonymi kwasami powinny być wykonywane pod dygesterium, gdyż wydzielające się z nich dymy działają drażniąco na układ oddechowy.
    Bardzo niebezpieczną czynnością jest rozcieńczanie stężonych kwasów mineralnych. Należy zapamiętać, że nigdy nie wolno wlewać wody do kwasu! Proces rozcieńczania kwasów jest procesem silnie egzoenergetycznym. Jako że stężone kwasy mają większą gęstość od wody, wlana do zlewki z kwasem woda utworzy nad nim osobną warstwę. Proces przenikania cząsteczek kwasu do warstwy wodnej będzie wówczas zachodził w pobliżu granicy obu warstw. Temperatura w tym miejscu mieszaniny może wzrosnąć nawet do 100oC, a więc woda znajdująca się w naczyniu zacznie wrzeć. Krople wrzącej wody wraz z rozpuszczonym w niej kwasem mogą rozprysnąć się wokół zlewki i jednocześnie spowodować bardzo bolesne poparzenia twarzy i reszty ciała. Aby łatwiej zapamiętać, że nie wolno wlewać wody do stężonych kwasów, można posłużyć się jednym z poniższych wierszyków:

"Pamiętaj chemiku młody, wlewaj zawsze kwas do wody!"

"Pamiętaj chemiku zawczasu, nie wlewaj wody do kwasu!"

"Jeśli nie chcesz stracić swej urody, wlewaj zawsze kwas do wody"

   Poniżej przedstawiamy ilustrowaną instrukcję rozcieńczania stężonych kwasów.

1. Pobież za pomocą gruszki i pipety żądaną objętość kwasu.

pobieranie stezonego kwasu

2. Ostrożnie przelej kwas z pipety do zlewki.

przelewanie kwasu do zlewki

3. Do zlewki z wodą wlewaj powoli po bagietce i porcjami stężony kwas.

wlewanie kwasu do wody

4. Po wlaniu każdej porcji zamieszaj zawartość zlewki bagietką.

mieszanie